અમારા વિશે

નાંચાંગ સિમેન્ટ્ડ કાર્બાઇડ લિમિટેબિલિટી કંપની (એનસીસી) એ એક રાજ્ય-નિયંત્રિત કંપની છે, જે મે 1966 માં સ્થાપિત 603 પ્લાન્ટમાંથી ઉદ્ભવી છે. તેનું નામ બદલીને નાંચાંગ સિમેન્ટેડ કાર્બાઇડ પ્લાન્ટનું નામ 1972 માં આપવામાં આવ્યું. સત્તાવાર રીતે સ્થાપના માટે મે 2003 માં માલિકીના સ્વરૂપમાં સફળતાપૂર્વક સુધારણા કરવામાં આવી. નાંચાંગ સિમેન્ટ્ડ કાર્બાઇડ લિમિટેબિલિટી કંપની.આનું સંચાલન સીધા ચાઇના ટંગસ્ટન હાઇ ટેક મટિરીયલ્સ કું. લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

  • 212

સમાચાર

નવીનતમ ઉત્પાદન